• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kultur- og idrettsstipend for ungdom

Søknad kultur- og idrettsstipend for ungdom

Lærdal kommune kan kvart år dele ut eit kultur- og idrettsstipend for unge talent og utøvarar mellom 15 og 25 år.

Føremålet med stipendet er å hjelpe unge, aktive kultur- og idrettsutøvarar til å søkje utvikling og framgang på sitt område. I tillegg vil stipendet stimulere til kunstproduksjonar, kunstutøving, idrettsprestasjonar eller utdanning innanfor kultur og idrett. Stipendet kan også tene som ein honnør for særleg innsats og til vidare inspirasjon.

Stipendmottakar står fritt med omsyn til bruken innan området dei meiner kan gje inspirasjon og framgang.

Ungdom mellom 15 og 25 år kan søke stipendet.

Privatpersonar, lag og organisasjonar har rett til å kome med framlegg på stipendkandidatar. 

Ein kan ikkje få kultur- og idrettsstipend for ungdom meir enn ein gong. 

Utval for levekår avgjer om stipendet skal delast ut og kven som skal få det. Storleiken på samla stipendsum er opp til 10.000 kr kvart år.

Utvalet vil mellom anna leggje vekt på følgjande ved tildeling:

• resultat, røynsle, bakgrunn

• utsikter til vidare framgang

• vidare planar

Stipendkandidaten må vera busett, eller ha sterk tilknyting til Lærdal.

Søknadsfrist: 15. april

Opplysninger om søker
/
/
//

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader